Ukázky projektů

 

Stránka představuje některé realizované projekty InMAp.cz. K prohlížení mapových aplikací doporučujeme používat prohlížeče  Mozilla Firefox, či Google Chrome. V Internet Explorer nemusí některé komponenty aplikací správně fungovat.


InMAP je webová interaktivní mapová aplikace, která zobrazuje a zkoumá prostorová data veřejných mapových služeb (AGS a WMS) a kombinuje je s uživatelsky editovanými vrstvami k sestavení vlastních mapových kompozic. Prostorová data jsou pomocí informačních oken propojena se zdrojovými tabulkovými záznamy. Pokud to struktura dat umožňuje, jsou připojeny i příslušné webové stránky databáze. Podrobnosti…

 


Interaktivní mapa obce RUDICE je veřejná webová aplikace postavená na principu mapového prohlížeče InMAp. Představuje obci a její okolí v řadě mapových kompozic. Ty jsou sestaveny z veřejných map a uživatelsky editovaných vrstvev (historické fotografie a obrázky, zaniklé vsi, památníky a pomníky, studánky, arboreta, historická důlní díla a důlní míry, zastávky a trasy naučných stezek, MAS Moravský kras, mikroregiony a další). Podrobnosti…

 


Na Rudické plošině ve střední části Moravského krasu se vyskytuje celá řada povrchových a podzemních krasových forem, jako jsou závrtová pole, krasová údolí s ponory a jeskyně související s podzemní soustavou Rudické propadání – Býčí skála. Vydejte se na virtuální prohlídku s mapou, obrázky a popisy zajímavých lokalit. Podrobnosti…

 


Naučná stezka Rudické doly Vám přiblíží nejzajímavější místa těžby, způsoby dolování i dopady na území, kterým prochází. Objevíte stopy po těžbě železných rud, které jsou i dnes, desítky a stovky let po ukončení dolování, v přírodě stále patrné. Vydejte se na virtuální prohlídku s mapou, obrázky a popisy zajímavých lokalit. Podrobnosti…

Obrazové kalendárium blanenského zdravotnictví

KALENDÁRIUM TABULKA
BAREVNÉ PŘÍLOHY KALENDÁRIUM