Interaktivni Mapová Aplikace InMAp

MAS_TITUL
O projektu
InMAp je webová interaktivní mapová aplikace, která zobrazuje a zkoumá prostorová data veřejných mapových služeb (AGS a WMS) a kombinuje je s uživatelsky editovanými vrstvami k sestavení vlastních mapových kompozic. Prostorová data jsou pomocí informačních oken propojena se zdrojovými tabulkovými záznamy. Pokud to struktura dat umožňuje, jsou připojeny i příslušné webové stránky databáze.  Aplikace také umožňuje náhledy do katastru nemovitostí, případně i signální informace o území.
InMAp je postaven na technologiích ArcGIS Online a ArcGIS API for JavaScript.
InMAp je zaměřen především na veřejnou interaktivní webovou mapovou prezentaci organizací s lokálním geografickým rozsahem. Využití může najít např. na webových stránkách obcí, mikroregionů, informačních center, místních akčních skupin apod.
InMAp je vyvíjen ve dvou verzích. Odlehčená verze slouží ke vložení uživatelsky definovaného výřezu a mapové kompozice do libovolné webové stránky. Plnou verzi aplikace pak lze jednoduše zavolat přímo z této zjednodušené mapové aplikace. Ukázku odlehčené verze InMAp vložené do rámečku uvnitř webové stránky naleznete zde.