Orientační plán obce RUDICE

Výřez Orientačního plánku obce RUDICE
O projektu

Orientační plán obce RUDICE představuje hlavní pamětihodnosti, možnosti kulturního a sportovního využití, turistické cíle a služby občanům obce Rudice na podkladu barevné ortofotomapy. Mapa je k dispozici ve formátu PDF. Lze ji vytisknout ve snížené kvalitě. Mapa je  chráněna proti neoprávněným zásahům a kopírování.

Velikost souboru: 2,3 MB

 

Ortofotomapa © Český úřad zeměměřický a katastrální, 2012
Kartografické zpracování © Ivan Balák, InMAp.cz, 2013