Nápověda k mapové aplikaci InMAp

Navigace v mapové aplikaci

Zvětšení výřezu mapy

·         Kliknutím myší na tlačítko [+] v levém horním rohu mapového okna (odlehčená verze).

·         Aktivací tlačítka <Přiblížení> v levé dolní části mapového prohlížeče (plná verze) a následném kreslení obdélníku myší. Deaktivace funkce „Přiblížení“ se provede opětovným kliknutím na tlačítko.

·         Kreslením obdélníku myší při stisknuté klávese [Shift].

·         Rolováním kolečka myši dopředu.

Zmenšení výřezu mapy

·         Kliknutím myší na tlačítko [-] v levém horním rohu mapového okna (odlehčená verze).

·         Aktivací tlačítka <Oddálení> v levé dolní části mapového prohlížeče (plná verze) a následném kreslení obdélníku myší. Deaktivace funkce „Oddálení“ se provede opětovným kliknutím na tlačítko.

·         Kreslením obdélníku myší při stisknuté kombinaci kláves [Ctrl + Shift].

·         Rolováním kolečka myši dozadu.

Posun výřezu mapy

·         Uchopením výřezu a posunem při držení levého tlačítka myši.

·         Aktivací tlačítka <Posunutí> v levé dolní části mapového prohlížeče (plná verze) a následným uchopením výřezu a posunem při držení levého tlačítka myši. Deaktivace funkce „Posunutí“ se provede opětovným kliknutím na tlačítko.

·         Uchopením výřezu v přehledové mapce v pravém horním rohu mapového okna a posunem při držení levého tlačítka myši.

·         Kurzorovými klávesami [←↑→↓].

Vycentrování výřezu mapy

·         Kliknutím myší při stisknuté klávese [Shift], zároveň probíhá vyhledávání informací v zobrazených vrstvách. 

Zvětšení na celou mapu (plná verze)

·         Kliknutím na tlačítko <Celá mapa> v levé dolní části mapového prohlížeče.

Předchozí výřez mapy (plná verze)

·         Kliknutím na tlačítko <Předchozí výřez> v levé dolní části mapového prohlížeče.

Následující výřez mapy (plná verze)

·         Kliknutím na tlačítko <Následující výřez> v levé dolní části mapového prohlížeče. 

 

Práce s údaji v mapových vrstvách

Vyhledání informace

·         Kliknutím myší lze vyvolat požadovanou informaci napříč všemi zapnutými vrstvami ve vyskakovacím okně. Vrstvy s informacemi jsou indikovány poznámkou [info] v názvu vrstvy.

·         Kliknutím myší do místa v mapovém okně. Pokud je kliknutím lokalizován nějaký prvek zapnuté vrstvy, objeví se vyskakovací okno s požadovanou informací.

·         Kliknutím myší do místa v mapovém okně při stisknuté klávese [Shift]. Pokud je kliknutím lokalizován nějaký prvek zapnuté vrstvy, objeví se vyskakovací okno s požadovanou informací. Zároveň dojde k vycentrování výřezu mapy na označený bod.

·         Pokud je lokalizováno více prvků (např. při překryvech), lze mezi záznamy ve vyskakovacím okně stránkovat pomocí tlačítkových šipek <Předcházející> a <Následující>.

Odkazy do externích aplikací

·         V některých vrstvách jsou ve vyskakovacích oknech zakomponovány aktivní webové odkazy na vybraný záznam (modré písmo, podtržené). Vrstvy s odkazem jsou indikovány poznámkou [info + link] v názvu vrstvy.

·         Kliknutím myší na odkaz se v novém okně prohlížeče objeví další podrobnosti o prvku v externí databázové aplikaci.

 

Další prvky mapové aplikace

Panel O aplikaci

·         Panel v levé části uvádí popis aplikace, použité zdroje a informaci o správě systému.

·         Panel lze vypnout tlačítkem [x], lze přepnout na panel „Mapové kompozice a vrstvy“.

Panel Měření

·         Panel umožňuje měření vzdáleností, ploch a mapových souřadnic.

·         Je třeba zvolit jeden ze tří způsobů měření a klikáním myší v mapovém okně měřit požadovanou veličinu. Měření plochy a délky se zakončuje dvojklikem myši v mapě. Deaktivaci funkce měření se provede opětovným kliknutím na tlačítko.

Panel Mapové kompozice

·         Panel v levé části slouží k práci s mapovými kompozicemi a vrstvami. Pracuje v režimech „Mapové kompozice“, „Vrstvy mapové kompozice“ a „Legenda mapové kompozice“.

·         Panel lze vypnout tlačítkem [x], lze přepnout na panel „O aplikaci“.

Mapové kompozice

·         Tlačítko obsahuje seznam dostupných mapových kompozic v mapové aplikaci. Mapové kompozice obsahují pouze vybrané, tematicky vhodné vrstvy mapového projektu.

·         Kompozice se zapínají kliknutím na název kompozice. Název vybrané kompozice se zobrazí v horní části panelu.

·         „Uživatelská mapová kompozice“ obsahuje všechny vrstvy mapového projektu. Slouží k vlastnímu sestavení mapové kompozice ze všech dostupných vrstev.

·         Při kliknutí na zvolenou kompozici se panel automaticky přepne do režimu „Legenda mapové kompozice“.

Vrstvy mapové kompozice

·         Tlačítko obsahuje seznam dostupných vrstev a jejich skupin ve vybrané mapové kompozici.

·         Vrstvy a skupiny se zapínají a vypínají pomocí zaškrtávacího pole [v] v levé části seznamu.

Legenda mapové kompozice

·         Tlačítko obsahuje dynamickou legendu zapnutých vrstev vybrané mapové kompozice.

Export mapy (plná verze)

·         Tlačítko umožňuje exportování zvoleného mapového výřezu do formátu PNG či PDF. Získanou mapu lze dále tisknout, vkládat do dokumentů apod.

Záložky

·         Tlačítko obsahuje rozbalovací seznam definovaných prostorových záložek (území obcí MAS Moravský kras) v mapové aplikaci.

·         Kliknutím myší na vybranou záložku dojde k přesunutí mapového výřezu na požadovanou lokalizaci.

Webové mapy (plná verze)

·         Menu „Webové mapy“propojí zvolený výřez mapového okna s další webovou mapou. Aktivací tlačítka se vyvolá nové okno s příslušnou mapovou aplikací ve stejném prostorovém rozlišení jako zdrojová mapa. K dispozici jsou Geoprohlížeč ČÚZK, Mapa Google, Turistická mapa a Geocaching.

Najdi adresu nebo místo

·         Formulářové pole umožní vyhledat místo či adresu a automaticky přesunout mapový výřez na hledanou lokalitu.

·         Lokalizace se zapisuje ve formátu Ulice, Číslo orientační / popisné, Sídlo. Pokud hledáte konkrétní obci, napište pouze její název. V případě duplicit názvů se nabídne možnost změny výřezu mapy „Vybrat jinou lokalitu“.

Informace o území (plná verze)

·         Aktivací tlačítka a následným kliknutím do požadovaného místa v mapě se vyvolá nové okno prohlížeče s PDF dokumentem, který obsahuje tabulku s výpisem signálních informací vrstev GIS Datového skladu AOPK ČR. Deaktivace funkce „Informace o území“ se provede opětovným kliknutím na tlačítko.

Informace o parcele KN (plná verze)

·         Aktivací tlačítka a následným kliknutím do požadovaného místa v mapě (doporučuje se klikat do místa čísla parcely při zapnuté vrstvě „Podrobné mapy / Katastrální mapa“ v kompozicích „Občané“, „Správa obce“, „Ochrana přírody“ či „Uživatelská kompozice“) se vyvolá nové okno prohlížeče s odkazem do databáze ČÚZK „Nahlížení do katastru nemovitostí“. Deaktivace funkce „Informace o parcele KN“ se provede opětovným kliknutím na tlačítko.